Homeless Child gaat graag partnerschappen aan met bedrijven om zo de projecten in Honduras structureel te kunnen ondersteunen. Een dergelijk partnerschap kan bestaan uit:

Structurele financiële steun
Dit is hard nodig om de kinderen goed op te vangen en ze via vakopleidingen een toekomst te kunnen bieden.

Kennisoverdracht om de vakopleidingen te verbeteren
De kinderen hebben momenteel de mogelijkheid tot het intern volgen van bakkerscursus, landbouwopleiding, opleiding elektrotechniek en houtbewerking.

Daarnaast willen we ook graag opleidingen aanbieden op het vlak van computerkennis, toerisme en talen, kappersschool en bouw.

In ruil voor uw partnerschap kan Homeless Child het volgende bieden:

  • Begeleiding van één of meerdere vertegenwoordigers van uw bedrijf tijdens een (werk)bezoek aan de projecten in Honduras. Zo verkrijgt u meer inzicht in de bestemming van de gedoneerde fondsen en bent u zich bewuster van de behaalde resultaten.
  • Aanbod om als partner te worden vermeld op de website www.homelesschild.org en in ons jaarverslag.
  • Een presentatie over de projecten voor medewerkers om op die manier het bewustzijn te vergroten en de band met uw bedrijf te versterken.
  • Ondersteuning bij communicatie over de samenwerking, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van onze documentaire, fotomateriaal en andere informatie.
  • Uiteraard legt Homeless Child verantwoording af over de besteding van gedoneerde bedragen en elke andere vorm van steun.

Doneer