Privacyverklaring van Homeless Child

Inleiding

Homeless Child Homeless Child is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Homeless Child:

Homeless Child is een Non-Govermental Organisation (NGO) en zet zich in voor kansarme kinderen en vrouwen in Honduras. Onze stichting ondersteunt lokale ontwikkelingsprojecten in Honduras en geeft voorlichting in Nederland.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Homeless Child verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Mocht u hierover contact willen opnemen met Homeless Child, dan kan dat via:  info@homelesschild.org | 0642756449 | weenderstraat 59 |9541TB Vlagtwedde.

Doel gegevens

Er zijn een aantal redenen om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Het kan zijn dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwbrief of gebruik maakt van het contact formulier, waarvoor wij uw e-mailadres en voor en achternaam zullen vragen.

Ook kan het zijn dat u een donatie wilt doen via de website. Hiervoor verzamelen we naast bovenstaande gegevens ook uw bankgegevens voor het afhandelen van de betaling.

Analytics

De website van Homeless Child verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw bezoek aan de website of de pagina’s u je veel bezoekt. Gegevens die hiervoor geraadpleegd kunnen worden zijn: IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites, internetbrowser en apparaat type

Cookies

Homeless Child maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- uitschakelen en verwijderen cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Ontvangers

De gegevens die Homeless Child ontvangt en verwerkt worden beheerd door Vevida. De e-mail van Homeless Child wordt tevens gehost bij Vevida. Als u contact opneemt via het formulier, via mail of bestelformulier, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vevida.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Homeless Child, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat u contact opneemt met Homeless Child via de website of e-mail, dan worden de persoonsgegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, telefoonnummer, huis-/postadres opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden voor administratieve verwerking tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Homeless Child. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Homeless Child privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

Uw rechten

Recht op inzage.

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Homeless Child vastgelegd en bewaard worden. Dit doet U door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Homeless Child. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Homeless Child.

Recht op wissen van gegevens.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Homeless Child vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Homeless Child niet op de juiste manier met uw  gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Wilt u niet dat Homeless Child uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@homelesschild.org.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homelesschild.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Plichten

Homeless Child verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk contact onderhouden met u als geïnteresseerde en/of donateur.  Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om contact te onderhouden, u op de hoogte te houden of u de mogelijkheid te geven te doneren via de website.

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Homeless Child uw vragen niet beantwoorden, nieuwbrief versturen of de mogelijkheid tot doneren niet bieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  Homeless Child behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Homeless Child dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Homeless Child te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Of heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@homelesschild.org
weenderstraat 59 | 9541TB Vlagtwedde
Telefoon: 0642756549
KVK 14075736 | RSIN 811760455