MISSIE & VISIE

Onze missie is het bestrijden van kansenongelijkheid van kinderen.

Onze visie is kansengelijkheid creëren door kinderen de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan en zich te ontwikkelen tot zelfredzame jongvolwassenen.
Om zich op school goed te kunnen ontwikkelen hebben de kinderen een veilige omgeving en goede lichamelijke en geestelijke gezondheid nodig.

Daarnaast zorgen we dat vrouwen in achterstandssituaties toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen, kennis over vrouwenrechten, vrouwelijke gezondheid en hygiëne. Met deze middelen kunnen vrouwen zelf de beslissing nemen over het aantal kinderen dat ze willen krijgen en de kinderen die ze krijgen een betere toekomst bieden.

LANGE TERMIJN DOELEN

  • Voorzien in basisbehoeften voor kansarme kinderen; veilig thuis, gezonde voeding, liefde, aandacht en opleiding.

 

  • Kinderen en jongvolwassenen ondersteunen bij het opbouwen van eigen kennis en kunde en dit succesvol inzetten in hun volwassen leven.

 

  • Gender gelijkheid; het creëren van gelijke kansen voor meisjes.

 

  • Toewerken naar organisatorische en financiële zelfstandigheid van de organisaties met wie wij lokaal samen werken.

Doneer