Giften aan goede doelen met ANBI erkenning kunnen als aftrekbare post worden opgevoerd bij de jaarlijkse belastingaangifte Inkomstenbelasting. Dergelijke giften zijn aftrekbaar boven een drempel van 1% van het totale belastbare inkomen van box 1, box 2 en box 3. Er gelden daarbij nog een minimum- en maximumbedrag.

Als de gift wordt vastgelegd als periodieke gift, kan de gift voor 100% fiscaal worden afgetrokken. Dus zonder toepassing van een drempel.

Belangrijkste voorwaarde hierbij is een schriftelijke vastlegging dat de gift periodiek maandelijks of bijvoorbeeld jaarlijks wordt gedaan gedurende tenminste 5 aaneensluitende jaren.

De schriftelijke vastlegging kan eenvoudig geschieden. Op de site van de Belastingdienst is hiervoor een model van overeenkomst te downloaden.

Homeless Child kan u hierbij helpen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar treasurer@homelesschild.org met uw verzoek.

Doneer