De afgelopen jaren heeft Manon veel verteld over Proniño. In deze verhalen, mooi of minder mooi, stond de liefde voor de kinderen centraal. Deze liefde motiveert mij om als onderdeel van het bestuur Proniño te kunnen ondersteunen en de kinderen een goede basis voor een zelfstandige toekomst te geven. Ik hoop hierbij mijn ervaring die ik opdoe in mijn werk als interimmer bij de overheid, te kunnen inzetten.