OYE

OYE, de organisatie voor empowerment van jongeren, is gevestigd in El Progreso. De NGO bestaat sinds 2005 en wordt door vrouwen gerund. Het bestuur van Homeless Child kent deze organisatie al jaren, omdat de kinderen van Proniño geregeld werden uitgenodigd om deel te nemen aan allerlei activiteiten. In samenwerking met OYE zorgt Stichting Homeless Child ervoor dat jongeren uit achterstandssituaties naar de middelbare school kunnen. 

Naar de middelbare school gaan is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend, omdat de kosten hiervoor te hoog liggen. Het doel van deze samenwerking is om deze kinderen te ondersteunen in het succesvol afronden van hun middelbare school en wie weet ook hun vakopleiding of zelfs universitaire studie. Daarmee is de kans groter dat deze kinderen de cirkel van armoede voor zichzelf en hun familie kunnen doorbreken.

Toen de voorzitter en penningmeester in 2021 in Honduras waren, brachten ze een bezoek aan deze prachtige organisatie. Ze werden enorm enthousiast van het educatieprogramma van de organisatie, waarin kinderen in achterstandssituaties de mogelijkheid krijgen om toch naar de middelbare school te gaan. Dit is voor lang niet iedereen mogelijk, omdat de middelbare school (en universiteit) te veel geld kost. Het bestuur van Homeless Child heeft goed contact met de directrice en de psycholoog die het educatieprogramma coördineert. Ze kennen elkaar al jaren vanuit ontmoetingen via Proniño of in de stad. Het bestuur kijkt ernaar uit om een mooie samenwerkingsrelatie op te bouwen.

Eind 2021 zijn er 10 kinderen door OYE geselecteerd om aan het educatieprogramma mee te doen. De kinderen begonnen allemaal aan het eerste of tweede jaar van de middelbare school. Naast iedere dag naar school gaan kregen ze bij OYE de mogelijkheid om aan hun huiswerk te werken. Dit had als voordeel dat de kinderen daar gebruik konden maken van het internet, computer en materialen. Daarbij konden ze ook hulp of begeleiding krijgen bij het maken van het huiswerk.

Ook kregen ze begeleiding van een psycholoog, zowel in de thuissituatie als ter ondersteuning bij de scholing. Verder viel onder dit programma dat de kinderen konden deelnemen aan allerlei workshops. Onder de verplichte workshops viel bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma. Verder konden ze als keuzeworkshop meedoen aan bijvoorbeeld het kunstprogramma. 

Voor het programma in samenwerking met OYE is er in 2022 € 9.198, of maandelijks gemiddeld € 766 gestuurd. Dit jaarlijkse bedrag bestaat uit collegegeld, boeken en uniformen voor 10 middelbare schoolkinderen, evenals counseling van de interne psycholoog van OYE aan alle deelnemers aan het programma. Daarnaast financiert het project seksuele gezondheid en rechteneducatie voor alle kinderen bij OYE in samenwerking met AHMF. Vanwege de uitstekende resultaten en samenwerking met OYE heeft het bestuur van Homeless Child besloten om dit programma vanaf 2023 uit te breiden naar 15 beurzen.

Doneer