Het bestuur en de oprichter van Homeless Child

Manon Reus – Voorzitter

Evelyne Willemsen – Vicevoorzitter

Michael Lenoir – Penningmeester

Thera Reus – Secretaris

Cornelieke de Klerk – Bestuurslid

Bas Wiersma – Oprichter

Bestuursbeleid

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Besluiten betreffende het beleid en de financiën worden gezamenlijk genomen. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering. De penningmeester heeft contact met de bank, onderhoudt het contact met de lokale organisaties wat betreft de financiën en rapporteert terug naar het bestuur.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen reisonkostenvergoeding indien hierom wordt gevraagd. Verder werkt het gehele bestuur, alsmede de oprichter van Homeless Child op vrijwillige basis. 

In enkele gevallen wordt er samengewerkt met een fondsenwerver op projectbasis.

Doneer