Ontstaan

Stichting ‘Homeless Child’ is in 2002 opgericht om een bescheiden bijdrage te leveren aan het herstellen van evenwicht tussen arm en rijk in de wereld. Dit doen we in Honduras.

Sinds de oprichting steunt Homeless Child de lokale organisatie Proniño, een initiatief om straatkinderen permanent opvang te bieden.

Na twee jaar besloot Homeless Child om in samenwerking met Hogar Suyapa ook jongere kinderen (baby’s en peuters) te gaan ondersteunen, opdat zij opvangmogelijkheden hadden vóórdat ze zichzelf in het straatleven verloren. Hogar Suyapa wordt nu gesteund door Amerikaanse en Hondurese instellingen.

In 2007 werd besloten om ook de allerarmste vrouwen in de stad te gaan ondersteunen in samenwerking met ‘Asociación Honduraña de la Mujer y Familia’ (AHMF), met een programma voor door henzelf gewenste voorbehoedmiddelen en voorlichting over vrouwenrechten, vrouwelijke gezondheid en hygiëne. Dit met de gedachte dat vrouwen die een keuze hebben, minder kinderen zullen krijgen en elk gewenst kind betere kansen op een waardig leven kunnen bieden.

Niettemin bleven met name jonge meisjes risico lopen op seksuele uitbuiting, meestal door familieleden die ofwel zelf dader van ernstig en langdurig seksueel misbruik waren, ofwel door het meisje seksueel te exploiteren voor financieel gewin. In 2012 hebben we in samenwerking met Proniño een meisjeshuis kunnen openen (Bellas Princesas) waar deze meisjes een veilige woonplek kan worden geboden.

Verantwoording

Samenwerking met Proniño

De programma’s voor de meisjes en straatjongens worden in samenwerking met de lokale organisatie Proniño ontwikkeld en uitgevoerd. Sinds 2011 is daar de Amerikaanse organisatie ‘The Children’s Home Project’ als derde partner aangesloten. Zij hebben zich sindsdien ontwikkeld als een waardevolle partner.

We werken nauw samen met directrice Tania Canales, pedagoge Elsa Alfaro en Haley Jansen om de behoeften en vooruitgang van de opgevangen kinderen in kaart te brengen en te voorzien in al hun noden.

Tania en Elsa zijn beiden in dienst van Proniño. Haley Jansen is al jaren betrokken bij Proniño en woont sinds 2016 in Honduras. Haar salaris wordt betaald door een Amerikaanse stichting.

Onze voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en oprichter van Homeless Child hebben door de jaren heen een goede vertrouwensband met deze ‘sleutelfiguren’ van Proniño kunnen opbouwen. De oprichter, Bas Wiersma, werkt al sinds 2002 met Proniño samen en heeft jarenlang in Honduras gewoond. Hij gaat nog steeds enkele maanden per jaar terug en bezoekt.

Voorzitter Manon, vicevoorzitter Evelyne en penningmeester Michael hebben sinds 2014 meerdere malen voor langere tijd bij Proniño meegewerkt. Zij kennen de kinderen, werknemers van Proniño, de taal, cultuur van Honduras. Ieder jaar is lid van het bestuur voor enkele weken aanwezig te zijn om deze band te onderhouden en de koers van Proniño te helpen uitstippelen voor de middellange toekomst.

Samenwerking met AHMF

Sinds 2007 werken we samen met de organisatie ‘Asociación Hondureña de la Mujer y Familia’ (AHMF). De organisatie wordt geleid door een vrouwelijke arts, Karla Mendieta, en directrice, Concepción Cáceres. Beiden zijn zeer gedreven en hebben inmiddels jarenlange ervaring op dit werkgebied.

AHMF is een succesvolle organisatie die op professionele wijze beleid opstelt, uitvoert en evalueert. Homeless Child geeft feedback, advies en ondersteunt in het generen van kennis en middelen voor een zo groot mogelijke impact.

De oprichter van Homeless Child heeft een goede band met Karla Mendieta en Concepción Cáceres wegens de jarenlange samenwerking. Tijdens zijn verblijf in Honduras brengt hij meerdere bezoeken aan de organisatie en spreken ze over de voortgang. Ook leden van het bestuur zullen de organisatie bezoeken tijdens hun aanwezigheid in Honduras.

Doneer