LAS

FLORES

Proniño geeft onderdak aan 30 jongens op de locatie ‘Las Flores’. De jongens leefden veelal op straat en komen vaak ernstig beschadigd onze programma’s binnen. Ze hebben sterk te lijden gehad onder bijvoorbeeld onder chronische ondervoeding, langdurig seksueel misbruik, mishandeling, lijmsnuiven, gedwongen bedelen en stelen, grove verwaarlozing en uitstoting door naasten en door de maatschappij.

Vanaf het moment dat de kinderen bij Proniño aankomen is het zaak hen bescherming en veiligheid te bieden. De eerste maanden vereisen veel aandacht en zijn belangrijk voor het stabiliseren van ieder kind; aansterken, medische aandacht, opname in de groep, individuele gesprekken, groepsgesprekken, adequate schoolplek zoeken, zicht bieden op een beter leven.

Vanwege de trauma’s die ze hebben opgelopen blijft psychologische zorg nodig. Verreweg de meeste kinderen hebben een ernstig verstoord gevoel van eigenwaarde. In tekeningen beelden kinderen zichzelf frequent af op een denigrerende of schokkende wijze. Het kost jaren opvoeding, bevestiging en ondersteuning om het kind weer zelfwaarde te laten opbouwen.

Wanneer kinderen eenmaal geaard zijn, bloeien ze weer op. Ze bouwen vriendschappen op met andere kinderen, een vertrouwensband met werknemers, en kunnen weer kind zijn. Uiteindelijk zijn de meeste kinderen in staat hun eigen toekomst te vormen en een redelijk stabiel leven te leiden.

Doneer