Eindejaarscampagne 2021

2022: Hét jaar van de vrouwen in Honduras

Bij Homeless Child wilden we dit jaar afsluiten met een verslag van bestuursleden Manon en Michael over hun bezoek aan Honduras. We wilden de aandacht vestigen op Asosación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) dat prachtig werk verricht voor vrouwen en gezinsplanning in een land dat net als de rest van de wereld gebukt gaat onder de gevolgen van Covid. Door de pandemie ondervindt AHMF namelijk nog meer problemen om kwetsbare groepen te bereiken.

Zo wilden we het jaar afsluiten en toen kwam het nieuws dat Honduras haar eerste vrouwelijke president heeft gekozen! Dit sterkt ons in onze gedachten om de zorg voor vrouwen en gezinnen in Honduras vanuit Homeless Child centraal te stellen.

Honduras gaat een nieuwe fase in, een fase die hopelijk bijdraagt aan het welzijn van vrouwen en gezinnen die tot nog toe nauwelijks werden gezien . Wij dragen graag een steentje bij en daarom zetten we een eindejaarsactie op voor AHMF. Alle algemene donaties die Homeless Child in de maanden december en januari ontvangt, gaan naar de vrouwen in achterstandsituaties in Honduras!

Doneer