De stichting Homeless Child zet zich in voor kansarme kinderen en vrouwen in Honduras. Onze stichting ondersteunt lokale ontwikkelingsprojecten in Honduras en geeft voorlichting in Nederland.
   

We zijn in 2002 gestart met ondersteuning van de stichting ‘Proniño’, een initiatief om straatkinderen permanent opvang te bieden. Proniño bestond toen uit ‘Las Flores’ waar jongens tussen 6 t/m 15 jaar werden opgevangen en ‘Les Grandes Heroes’ waar jongens van 15 tot 19 werden opgevangen.
   

Omdat de laatste jaren een kleinschaliger opvang werd beoogd, met meer aandacht per individueel kind is het aantal kinderen flink gedaald. De oudste jongens rondden het programma af. Tegelijkertijd werden er minder kinderen tot Proniño toegelaten.
   

Zo worden sinds 2017 alle jongens opgevangen op ‘Las Flores’ en kan de locatie ‘Les Grandes Heroes’ worden verkocht.
In 2004 jaar besloot Homeless Child om ook jongere kinderen van 0 t/m 3 jaar te gaan ondersteunen, opdat zij opvangmogelijkheden hadden voordat ze zichzelf in het straatleven verloren. Dit project is inmiddels zelfstandig.

   

Drie jaar later werd besloten om een samenwerking aan te gaan met ‘Asocación Hondureña de la Mujer y Familia’ (AHMF) om ook de allerarmste vrouwen in de stad te gaan ondersteunen, met een programma voor door henzelf gewenste voorbehoedsmiddelen en voorlichting over vrouwenrechten, vrouwelijke gezondheid en hygiëne. Dit alles met de gedachte dat vrouwen die een keuze hebben, minder kinderen zullen krijgen en elk gewenst kind betere kansen op een waardig leven kunnen bieden.
   

Niettemin blijven met name jonge meisjes risico lopen op seksuele uitbuiting, meestal door familieleden die ofwel zelf dader van ernstig en langdurig seksueel misbruik zijn, ofwel het meisje seksueel exploiteren voor financieel gewin. In 2012 heeft de stichting in samenwerking met Proniño een meisjeshuis kunnen openen met de naam ‘Bellas Princesas’. Hier wordt deze meisjes een veilige, permanente woonplek geboden.

Doneer